Arada tubert

Màquina
  • Arada
Descripció
  • Arada Tubert de 3 cossos
Marca
  • Tubert
Accessoris
  • Rasetes, roda de control
Característiques
  • Màquina semi-nova. Venta directa de client
Preu
  • 2.500 €