PULVORITZADOR

Màquina
  • Pulvoritzador
Descripció
  • Pulveritzador 600 litres i barres de 12 metres
Marca
  • SEP
Observacions
  • Venta directa de client
Preu
  • 800€