SEMBRADORA MONOGRÀ NODET 2

Màquina
  • Sembradora monogrà
Descripció
  • Sembradora monogrà, 4 cossos de botes
Marca
  • Nodet
Model
  • PN-II
Accessoris
  • Microgranulat i marcadors hidràulics
Característiques
  • Nº 528787
Preu
  • 2.800€